ZNAKOVKY.CZ

ruce1 Znakový jazyk je plnohodnotný

Znakovky.cz nabízí výuku českého znakového jazyka (ČZJ) s kvalifikovanými a zkušenými neslyšícími lektoři. Výuka se Znakovkami je nejlepším způsobem, jak se naučit krásný, bohatý a vizuálně-motorický jazyk, který je tak fascinující, zajímavý a zábavný! Při jakkékoli přiležitosti umožní komunikovat s možnými neslyšícími příbuznými, přáteli, kolegy, zákazníky, pacienty… My proto rádi otevřeme cestu k pochopení života lidí, abyste se při komunikaci cítili sebejistěji! Společně můžeme odbourat komunikační bariéry, zamezit diskriminaci a přispívat k integraci neslyšících do společnosti slyšících

ruceZnakovat je lidské

Nabízíme přátelskou, efektivní, příjemnou a zábavnou výuku v ČZJ a další způsoby komunikace s neslyšícími, eventuelně i s lidmi s jiným postižením sluchu. Pozvěte své známé, rodinu, kolegy, přátelé, studenty na kurzy zcela odlišného, inspirujicího a úžasného jazyka, který Vás chytne za srdce a naučí Vás komunikovat ve světě ticha. Na Vaše přání jsme připraveni každému nabídnout kurz šitý na míru. Kurzy ČZJ nabízíme formou výuky individuální, “párové” (pro přátele) a skupinové. Je možno domluvit výuku u Vás v práci nebo i u Vás doma.

ruce-3 Jazyková a kulturní menšina

Právo na používání znakového jazyka v Česku zaručuje zákon o znakového jazyka a komunikačních systeméch neslyšících a hluchoslepých. Neslyšící jsou leckdy nuceni bez vlastní příčiny bojovat v každodenním životě za svá práva, kdy se ale často setkávají s překážkami při jeho uplatňování a potýkají se s mnoha problémy při komunikaci např. v zaměstnání, na úřadech, v bankách, u lékaře, na nákupech atd. K tomu, aby se neslyšící mohli jednoduše cítit jako doma a domluvit se všude, kde potřebují, je třeba vstřícnosti slyšící většiny. Usilujeme o odstranění bariér při komunikaci s neslyšícími a zasvěcujeme do života a kultury neslyšících.

VZDĚLÁVACÍ KURZY

Vzdělávací kurz Znakovky.CZ se od roku 2007 zabývá vzděláváním široké veřejnosti – zájemců, pedagogů, instruktorů a také pracovníků v sociálních službách. Smyslem vzdělávání je obohatit komunikační dovednosti a znalosti pracovníků sociálních služeb tak, aby mohli lépe podporovat začleňování lidí se sluchově postižením do běžné společnosti slyšících.

Našimi studenti jsou lidé hledající kurzy znakového jazyka, kteří se rozhodli naučit se znakovat rychle a efektivně s neslyšícím rodilým lektorem. Mají cíl a vědí, že aktivní zvladnutí znakového jazyka jim zvýší jistotu při komunikaci osob se sluchovým postižením. Dokonce jim zlepší a zjednoduší život (a také možná pochopení svého a okolího života :-)).

Vyhledávájí nás rodiče neslyšících dětí, studenti, zájemci, zaměstnanci státní správy nebo veřejné služby, úředníci, instruktoři autoškoly a další, kteří potřebují komunikovat znakového jazyka ve své práci nebo v rodině. Studují u nás i lidé v důchodovém věku, kteří zůstali duchem mladí a rádi vzdělávají nebo mají neslyšící rodinu či příbuzní.

Naší garancí je spokojenost a přátelskost. Přineseme Ti nové možnosti v životě: zvýšení kvalifikaci, získání lepší práce, navázování osobních nebo sociálních vztahů, získávání nových přátel, lepší pocit a možnost cestování v zahraničí.

Vždy, když jsi viděl/a ten fascinující tanec rukou neslyšících, říkali jste si: “Tak tohle bych chtěl/a jednou vážně umět!”? Chyť se příležitosti a přihlaš se! Počet míst v kurzu je z důvodu kvality výuky omezen.

KDE KURZY ČZJ VYUČUJEME?

Prostor výuky se nachází v Praze na Újezdu jen kousek od Petřínské lanovky, romantického místa plného klidu a relaxace, a zároveň kousek od Pražského hradu i od Národního divadla a pár dalších míst nebo při domluvě kdekoliv!

Praha

Chrudim

PROČ K NÁM NA KURZ ČZJ

PROČ SE PŘIHLÁSIT K NÁM NA KURZ ČZJ

 • Protože jsme neslyšící rodilí mluvčí českého znakového jazyka.
 • Protože nás baví vás učit.
 • Protože s námi je to nejlepší způsob, jak se naučit „tanec rukou“.
 • Protože jsme přístupní každému přání.
 • Protože veškeré materiály jsou uchovány prostřednictvím e-learningu, kde si můžete zopakovat Vámi zmeškanou lekci.
 • Protože každý účastník kurzu ČZJ dostane po první výukové lekci přístup k e-learningu zdarma!

10 DŮVODŮ PROČ SE UČIT A UMĚT ČZJ

 • Chceš být schopni úspěšně komunikovat s neslyšícími a nedoslýchavými lidmi.
 • Chceš se naučit nový a fascinující vizuální jazyk.
 • Chceš mít dokonalý životopis a rozvinout se pro novou pracovní příležitost.
 • Chceš se rozvíjet intelektuálně růst a zvýšit IQ.
 • Chceš mít nová přátelství a vztahy.
 • Chceš mít sebevědomí a zlepšit komunikační dovednosti.
 • Chceš zažít jinou cestu k vyjádření sebe sama umělecky.
 • Chceš rozvíjet ČZJ u svého dítěte od raného dětství.
 • Chceš získat dovednosti neverbální komunikace, řeči těla a výrazů obličeje.
 • Chceš se naučit nový jazyk, který může pomoci Tobě dostat se na vysokou školu nebo uspokojit zahraniční jazykové požadavky.

 

KURZY ČZJ

VÝUKOVÉ KURZY ČZJ PRO VŠECHNY

Individuální a skupinové kurzy ČZJ pořádáme nejen pro asistenty, učitelé, lektory, instruktory, úředníky, pečovatelé, studenty nebo mládeže, ale zkrátka pro všechny, kteří se zajímají a chtějí umět komunikovat a znakovat s neslyšícími lidmi! Naučíme vše od prstové abecedy, jednotlivých znaků až po základní gramatiku znakového jazyka a konverzaci.

Výuka probíhá formou přímé komunikace v neustálém kontaktu studenta s neslyšícím lektorem. V rámci výuky jsou rozvíjeny všechny jazykové složky – znakování, malování, psaní, čtení, sledování videí. V kurzech je podán ucelený gramatický přehled včetně odpovídající slovní zásoby a upřednostňuje se intenzivní konverzace se zaměřením na praktické využití jazyka při setkání neslyšících, eventuelně osob s jiným typem postižení sluchu. Velký důraz je kladen na individuální přístup lektora jak ve fázi přípravy kurzu, tak i v jeho průběhu, což zaručuje jazykovou výuku na vysoké profesionální úrovni. K výuce se využívá jak zvolený studijní materiál (prezentace, slovíčka, obrázky, multimediální videa), tak i doplňující didaktické a vizuální pomůcky.

SEMESTRÁLNÍ A NAVAZUJÍCÍ KURZY ČZJ

Znakovky.CZ nabízí pravidelně každý půl roku od září a od února nové kurzy ČZJ pro úplné začátečníky až pokročilí s profesionálním a příjemným neslyšícím lektorem, což je nejlepší způsob, jak se začít učit znakový jazyk – krásný, bohatý, vizuálně-motorický jazyk. Je to stejné, jako například výuka angličtiny.

V semestrálním kurzu se studenti naučí komunikovat s neslyšícím lektorem, mimiku, pohyb těla, motoriku. Probere se ale i základní znaková zásoba z témat – pozdrav, seznámení, představení se, rodina, barvy, koníčky, volný čas atd. Samozřejmě se procvičí i prstová abeceda, která je nedílnou součástí znakového jazyka. Dále pro pokročilí se naučí rozšíření číslovky, rozšíření znaků a specifických znaků pro konverzaci plynulého projevu v českém znakovém jazyce aj.

Dozvíš se také, jak se vlastně žije neslyšícím osobám v České republice a poznáte část kultury neslyšících u nás i ve světě, získáte informace o životě a kultuře neslyšících!

Jestliže Tě znakový jazyk nejen baví ale také chcete se rozvinout a umět velice dobře znakovat, můžete pokračovat v navazujícím kurzu ČZJ 2, ČZJ 3 a dále, viz níže Obsah a obtížnost kurzu ČZJ.

OBSAH KURZU

Ve výuce Vám představíme následující oblasti:

 • prstovou abecedu,
 • mimiku,
 • znaky a znakovou zásobu,
 • gramatiku,
 • správnou zpětnou vazbu,
 • plynulost komunikace,
 • komunikaci s rodilým mluvčím a problematiku komunikaci neslyšících,
 • simultánnost a prostorovost (nemanuální chování, klasifikátory, specifikátory velikosti a tvaru, směrová a prostorová slovesa),
 • překlad z vět a textů do českého znakového jazyka,
 • specifické znaky,
 • rozvíjení jazykového citu a vystupovat samostatně s vyprávěním v českém znakovém jazyce,
 • a kulturu a dějiny Neslyšících.

PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍCI ČZJ 1

Program ČZJ 1 (I. MODUL) se zaměřuje na prstovou abecedu, osvojování mimiky a rozvíjení pohybu těla ve znakovém jazyce, základní znakovou zásobu, stavbu gramatiku a konverzaci. Dozvíte se také o historii, vývoji znakového jazyka a o hluchotě.

 • Znaky, které byste mohli zvládnout
 • Barvy, čísla
 • Moje rodina
 • Zvířata
 • Čas, hodiny
 • Počasí, roční období
 • Oblečení
 • Doprava
 • Zájmy, volné časy
 • Jídlo
 • Komunikace s neslyšícími lidmi

ČZJ 1A – PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍCI

[displayProduct type=“table“ category=“kurz-ceskeho-znakoveho-jazyka-pro-uplne-zacatecniky-1a“ trimwords=“0″ frontsorter=“disable“ tableheadbackground=“#577fa5″  linkcolor=“#c22912″ bordercolor=“#DBDADA“ productnamehovercolor=“#577fa5″ linkhovercolor=“#5fa54e“ buttoncolor=“#c22912″ buttonhovercolor=“#5fa54e“ salecolor=“#c22912″ font=“Open+Sans“ addtocartbutton=“buttonquantity“ table=link,sale,featured,metagroup,image,title,price,button,excerpt]

ČZJ 1B – PRO MÍRNĚ ZAČÁTEČNÍCI

[displayProduct type=“table“ category=“kurz-ceskeho-znakoveho-jazyka-pro-mirne-zacatecniky-1b“ trimwords=“0″ frontsorter=“disable“ tableheadbackground=“#577fa5″  linkcolor=“#c22912″ bordercolor=“#DBDADA“ productnamehovercolor=“#577fa5″ linkhovercolor=“#5fa54e“ buttoncolor=“#c22912″ buttonhovercolor=“#5fa54e“ salecolor=“#c22912″ font=“Open+Sans“ addtocartbutton=“buttonquantity“ table=link,sale,featured,metagroup,image,title,price,button,excerpt]

PRO MÍRNĚ POKROČILÍ ČZJ 2

Ve ČZJ 2 (II. MODUL) se rozvíjí znaková zásoba a gramatika znakového jazyka a konverzace ústící ve schopnost plynulého projevu. Naučíte se využívat prostorovosti českého znakového jazyka. Budete také seznámeni s kulturou Neslyšících a jejich stylem humoru, který se Vám může zdát až příliš černý.

 • Lidské vlastnosti
 • Škola, sport
 • Povolání, práce
 • Doprava v ČR
 • Bydlení, zařízení bytu
 • Zdraví a nemoci
 • Dovolená a cestování
 • Obchod a restaurace
 • Státní svátky
 • Kultura Neslyšících a jejich humory

ČZJ 2A – PRO STŘEDNĚ ZAČÁTEČNÍCI

[displayProduct type=“table“ category=“kurz-ceskeho-znakoveho-jazyka-pro-stredne-zacatecniky-2a“ trimwords=“0″ frontsorter=“disable“ tableheadbackground=“#577fa5″  linkcolor=“#c22912″ bordercolor=“#DBDADA“ productnamehovercolor=“#577fa5″ linkhovercolor=“#5fa54e“ buttoncolor=“#c22912″ buttonhovercolor=“#5fa54e“ salecolor=“#c22912″ font=“Open+Sans“ addtocartbutton=“buttonquantity“ table=link,sale,featured,metagroup,image,title,price,button,excerpt]

ČZJ 2B – PRO MÍRNĚ POKROČILÍ

[displayProduct type=“table“ category=“kurz-ceskeho-znakoveho-jazyka-pro-mirne-pokrocili-2b“ trimwords=“0″ frontsorter=“disable“ tableheadbackground=“#577fa5″  linkcolor=“#c22912″ bordercolor=“#DBDADA“ productnamehovercolor=“#577fa5″ linkhovercolor=“#5fa54e“ buttoncolor=“#c22912″ buttonhovercolor=“#5fa54e“ salecolor=“#c22912″ font=“Open+Sans“ addtocartbutton=“buttonquantity“ table=link,sale,featured,metagroup,image,title,price,button,excerpt]

PRO POKROČILÍ ČZJ 3

Program ČZJ 3 (III. MODUL) obsahuje další rozvíjení znakové zásoby a znakové gramatiky ve vybraných tématech, schopnost plynulejší komunikace s neslyšícím lektorem. Je-li možnost, navštívíme divadelní představení tlumočené do znakového jazyka nebo akce neslyšících.

 • Interview
 • Moje kariéra v zaměstnání
 • Každodenní život ve městě
 • Městské časti Prahy a stanice metra
 • Pobyty v zahraničí a státy Evropy
 • Kulturní akce
 • Události ve světě
 • Kultura Neslyšících a jejich festivaly

ČZJ 3A – PRO STŘEDNĚ POKROČILÍ

[displayProduct type=“table“ category=“kurz-pro-stredne-pokrocili“ trimwords=“0″ frontsorter=“disable“ tableheadbackground=“#577fa5″  linkcolor=“#c22912″ bordercolor=“#DBDADA“ productnamehovercolor=“#577fa5″ linkhovercolor=“#5fa54e“ buttoncolor=“#c22912″ buttonhovercolor=“#5fa54e“ salecolor=“#c22912″ font=“Open+Sans“ addtocartbutton=“buttonquantity“ table=link,sale,featured,metagroup,image,title,price,button,excerpt]

ČZJ 3B – PRO POKROČILÍ

[displayProduct type=“table“ category=“kurz-pro-pokrocili“ trimwords=“0″ frontsorter=“disable“ tableheadbackground=“#577fa5″  linkcolor=“#c22912″ bordercolor=“#DBDADA“ productnamehovercolor=“#577fa5″ linkhovercolor=“#5fa54e“ buttoncolor=“#c22912″ buttonhovercolor=“#5fa54e“ salecolor=“#c22912″ font=“Open+Sans“ addtocartbutton=“buttonquantity“ table=link,sale,featured,metagroup,image,title,price,button,excerpt]

KONVERZAČNÍ KURZ ČZJ 4

Program ČZJ 4 (IV. MODUL) seznamuje se specifickými znaky znakového jazyka, s nepřímými pojmenování a rozvíjí vlastní plynulý projev v komunikaci s neslyšícím lektorem. Předpokládá se i schopnost samostatného popisu obrázků a vyprávění komiksů.

 • Specifické znaky Neslyšících
 • Nepřímá pojmenování v ČZJ
 • Komunikace v plynulém projevu
 • Překládání textů z češtiny do ČZJ
 • Vyprávění obrázků, komiksů a pohádky
 • Kultura Neslyšících a jejich zvyky
[displayProduct type=“table“ category=“konverzacni-kurz-ceskeho-znakoveho-jazyka“ trimwords=“0″ frontsorter=“disable“ tableheadbackground=“#577fa5″ linkcolor=“#c22912″ bordercolor=“#DBDADA“ productnamehovercolor=“#577fa5″ linkhovercolor=“#5fa54e“ buttoncolor=“#c22912″ buttonhovercolor=“#5fa54e“ salecolor=“#c22912″ font=“Open+Sans“ addtocartbutton=“buttonquantity“ table=link,sale,featured,metagroup,image,title,price,button,excerpt]

KONVERZAČNÍ KURZ ČZJ 5

Program ČZJ 5 (V. MODUL) se zaměřuje na konverzaci, překlady vět a textů pod vedením neslyšícího lektora s ohledem na rozšiřování slovní zásoby a její praktické využití v běžném životě. Slyšící kurzisté by měli být schopni samostatného vyprávění o kultuře a historii Neslyšících.

 • Rozšiřování slovní zásoby
 • Rozvíjení jazykového citu
 • Překládání textů z češtiny do ČZJ
 • Samostatné vyprávění
 • Konverzace
 • Kultura a historie Neslyšících

KONVERZAČNÍ KURZ ČZJ 6

Program ČZJ 6 (VI. MODUL) se zaměřuje na konverzaci, překlady vět a textů pod vedením neslyšícího lektora s ohledem na rozšiřování slovní zásoby a její praktické využití v běžném životě. Slyšící kurzisté by měli být schopni samostatného vyprávění o znakovém jazyce Neslyšících.

 • Rozšiřování slovní zásoby
 • Rozvíjení jazykového citu
 • Překládání textů z češtiny do ČZJ
 • Samostatné vyprávění
 • Konverzace
 • Znakový jazyk Neslyšících

INDIVIDUÁLNÍ KURZ ČZJ (pro jednoho nebo dvojice)

Jsi sám/sama? Nebo máš kamaráda/kamarádku, se kterým/kterou bys se chtěl/a naučit znakový jazyk pod vedením neslyšícího lektora, a to vše formou intenzivní a efektivní výuky? A rozhlodl/a jsi se začít učit znakovat nebo potřebuješ vylepšit ve znakování?

[displayProduct type=“table“ category=“individualni-kurz-ceskeho-znakoveho-jazyka“ trimwords=“0″ frontsorter=“disable“ tableheadbackground=“#577fa5″ linkcolor=“#c22912″ bordercolor=“#DBDADA“ productnamehovercolor=“#577fa5″ linkhovercolor=“#5fa54e“ buttoncolor=“#c22912″ buttonhovercolor=“#5fa54e“ salecolor=“#c22912″ font=“Open+Sans“ addtocartbutton=“buttonquantity“ table=link,sale,featured,metagroup,image,title,price,button,excerpt]

INTENZIVNÍ A VÍKENDOVÝ KURZ ČZJ

V programu intenzivního kurzu (pravidelně jarní, letní, podzimní a zimní) a víkendového kurzu ČZJ pro úplné začátečníky získá student schopnost základy komunikovat s neslyšícími nebo s lidmi se sluchovým postižením, osvojí si mimiku a jiné nemanuální chování, které se významně podílí na gramatice znakového jazyka. Naučí se navodit kontakt s neslyšícím, pronikne do tajů číslovek a nakonec se seznámí se životním stylem a kulturou neslyšících.

VÍKENDOVÝ KURZ

[displayProduct type=“table“ category=“vikendove-kurzy-ceskeho-znakoveho-jazyka“ trimwords=“0″ frontsorter=“disable“ tableheadbackground=“#577fa5″  linkcolor=“#c22912″ bordercolor=“#DBDADA“ productnamehovercolor=“#577fa5″ linkhovercolor=“#5fa54e“ buttoncolor=“#c22912″ buttonhovercolor=“#5fa54e“ salecolor=“#c22912″ font=“Open+Sans“ addtocartbutton=“buttonquantity“ table=link,sale,featured,metagroup,image,title,price,button,excerpt]

INTENZIVNÍ KURZ

[displayProduct type=“table“ category=“intenzivni-kurz“ trimwords=“0″ frontsorter=“disable“ tableheadbackground=“#577fa5″ linkcolor=“#c22912″ bordercolor=“#DBDADA“ productnamehovercolor=“#577fa5″ linkhovercolor=“#5fa54e“ buttoncolor=“#c22912″ buttonhovercolor=“#5fa54e“ salecolor=“#c22912″ font=“Open+Sans“ addtocartbutton=“buttonquantity“ table=link,sale,featured,metagroup,image,title,price,button,excerpt]

MATERIÁLY

E-learningový kurz ČZJ

 • E-learningový kurz zatím není dostupný pro veřejnost. (Plánujeme na jaře 2018)
 • Přístup k e-learningu dostanou zdarma jen pro naši studenti, kteří se přihlasí na kurz ČZJ. Po zaplacení kurzu schválí lektor a budeš mít přístup k e-learningu přímo ve Tvém profilu.

Online slovníky a materiály

CD/DVD slovníky

Knihy, CD, DVD

 • Hledáte a potřebujete koupit nebo si půjčit knihu, CD/DVD? Najdete to na stránkách v knihovně Informačního centra o hluchotě Federace rodičů a přátel sluchově postižení ve Stodůlkách Praha 5.

SLEVA AŽ 20%, POKUD

 

 • pokračuješ na navazující kurz ČZJ u nás, výborně, máš nárok na 5% z ceny kurzu;
 • jsi student/ka* denního studia nebo jsi senior/ka**, dostaneš 10% slevu;
 • jsi neslyšící nebo nedoslýchavý, získáš 20% slevu
 • jsi rodič dětí se sluchovým postižením (i jiné postižení), nárok na slevu máš 20%;
 • máš v rodiněpříbuzní neslyšících nebo neslyšícího přítelkyni/přítele, můžeš mít slevu 20%
 • pracuješ s lidmi se sluchovým postižením či jiným handicapem, slevu máš 20%
 • přihlásíš se ve dvou s kamarádem/kamarádkou, dostanete VŠICHNI 10% slevu z celé ceny kurzu;

* student základní, střední, vysoké nebo vyšší odborné školy po předložení průkazu studenta nebo potvrzení o studiu

** při předložení platného průkazu totožnosti, dokládajícího věk 65 a více

Všechny slevy zvolte při přihlášení kurzu. Jednotlivé slevy není možné sčítat.

KURZY PRO (nejen) NESLYŠÍCÍ

Kurz mezinárodní znakový systém

Chtěl/a bys umět mezinárodním znakový systém? Dorozumět se jim na mezinárodních událostech z oblasti kultury Neslyšících? Sledovat novinky ze světa Neslyšících a rozumět jim?


Kurz Apple iOS, OS X, Facebook, YouTube, Google, PC – Windows

iOS: Umíš se záchazet s iOS a nastavovat to? Víš, jak aby baterie vydržela dlouho? Co je iCloud? A jak se s ním pracuje? Správné nastavení Polohové služby? K čemu se využívá Najít iPhone?

Aplikace: Nastavení, iCloud, iCloud Drive, Notifikace, iMessage, FaceTime, Kalendář, Najít přátele, Safari, E-mail, Fotky, Připomínky, Poznámky, Widgety, AirDrop, imovie, Pages,

Mac OS X:  Nastavení – Předvolby systému, iTunes, Safari, iCloud, Fotky, Mail, Kalendář, Pages, iMovie, Final Cut Pro

PC – Windows: … připravujeme …  

Facebook: jak mít správné nastavení a soukromí profilu, jak umět sdílet, založit skupinu a vytvořit stránku pro vaši firmu atd..

YouTube: vytvoření účtu, vkládání a sdílení videa

Google: vytvoření účtu, práce s diskem, psát dokumenty atd…

Čeština pro neslyšící cizince

 


Angličtina pro neslyšící

KURZ ODEZÍRÁNÍ A MLUVENÍ

KURZ ODEZÍRÁNÍ

Máš potíže rozumět někomu v hlučném okolí? Žádáš druhé několikrát, aby opakovali, co Ti řekli, aniž by jsi slyšel/a nebo rozuměli? Odpovídáš lidem nesmyslně na jejich dotazy? Reagují lidé na tebe odpovědi zvláštně?

Jestliže ano, pravděpodobně máš problém se sluchem!

Nevadí, máš šanci se naučit odezírat – “čtení ze rtů” a z komunikace mezi lidmi tak mít větší užitek.

Rádi Tě naučíme odezírát.

Odezíraní umožňuje lépe rozumět mluvené řeči. Jde o čtení tváře mluvčího, pohybů rtů, výrazů, projevů emocí a gest. Odezírání tedy pomahá rozumět mluvené řeči a pomahá neslyšícím a lidem s vadou sluchu LÉPE KOMUNIKOVAT!

“Kurz odezírání mi svým způsobem velice pomohl zlepšit schopnost rozumět, aniž bych slyšel. Ukázalo se, že dovednost odezírat pomáhá porozumět.” LM

KURZ MLUVENÍ – LOGOPEDIE

Máš problém s mluvením? Někdo vám špatně rozumí nebo vůbec nerozumí? Naučíme Tě správně mluvit!

KROUŽKY ZNAKOVÁNÍ PRO DĚTI VE VĚKU OD 7 DO 12 LET

Kurz je vhodný pro všechny děti, kteří chtěji znakovat víc než musí.

Proč si vybrat tento kurz: 

 • malá skupinka pro děti 1. stupně ZŠ (max. 10)
 • kvalifikovaný neslyšící lektor s tlumočníkem
 • moderní a zábávná výuka s multimediální výukou
 • příjemné prostředí
 • dostupné spojení, centrum
 • osvědčení o absolvování kurzu pro komunikaci s lidmi se sluchově postiženími

Kurz znakování pro úplné začátečníky:

 • barvy
 • každodenní činnosti, koníčky
 • zvířata
 • rodina
 • pocity a emoce
 • lidské tělo, hygienické potřeby
 • každodenní život
 • komunikace s lidmi se sluchovými postiženími
 • říkanky a písničky
 • a další hry – “škola hrou” (activity, pantomima, malování)

Navazující kurz znakování pro mírně pokročilé:

členy rodiny
zájmy
doprava, ve městě
sport
jídlo
škola
povolání
krátké pohádky
a další hry – “škola hrou” (activity, pantomima, malování)

X